tisdag, oktober 23, 2007

Släng ut parasiterna på gatan

Varför ska jag betala för de snåljåpar som smiter undan a-kassan? Utan minsta skam i kroppen räknar de kallt med att samhället ska ställa upp när de så vackert står där utan arbete och förmåga att betala hyran.

Just nu förs en livligt debatt om huruvida a-kassan ska vara obligatoriskt eller inte. Frågan delar upp svenska folket i två läger. Interna stridigheter har uppstått inom de flesta riksdagspartierna. SvD ställer frågan om det är det rätt att göra a-kassan obligatorisk. Av de just nu 5045 personer som röstat säger 51% ja till detta.
Om jag ska vara ärlig så trodde jag att merparten var emot obligatorisk a-kassa, men att tolka av denna undersökning så är det inte så, vilket jag tycker är positivt.

Enligt min uppfattning så finns det bara två alternativ. Det ena alternativet, vilket jag förordar, är att gå på Sven-ottos linje och göra a-kassan obligatorisk, vilket också är mer rättvist eftersom alla då är med och bidrar till vår gemensamma trygghet. Detta innebär dessutom en betydligt lägre avgift för varje individ.

Det andra alternativet är att inte låta a-kassan vara obligatorisk. Då ska endast de personer som solidariskt betalt in sin försäkringsavgift få rätt till ekonomisk ersättning vid arbetslöshet. De som egoistiskt valt att stå utanför a-kassan ska inte ha rätt till något som helst ekonomisk bidrag från samhället. Ej heller socialbidrag. Om detta blir verklighet skulle förmodligen begreppet existensminimum få en helt ny innebörd.

SvD
www.twingly.se

Inga kommentarer: